International Project "Creativity and Innovation “ 2019

  We mark significant dates:

 Obilježavamo značajne datume:

Project language: Language will select the participants. Creativity and innovation are understandable in all languages.
Project onset: April 21, 2019
Project duration: May 21, 2019
Project founders: Dušanka Vujičić and Snježana Bošković
The Association of Innovative Teachers of the " CLASSROOM Montenegro" started the international project "Innovation and Creativity“. Today's method of teaching requires the responsible teachers to encourage students' creativity and innovation.
The aim of this project is to develop team work and collaborative learning, critical thinking and problem solving, as well as digital literacy. Marking important dates task of project activities is to develop values, attitudes, skills and knowledge necessary for life in the 21st century.
Your task, as a participant of the project is to select one or more of the listed date and through activities with your students, in a creative and innovative way, given the importance of these days. From the pictures and video clips from the completed activities necessary to make a report, send it to email zbornicacg@gmail.com (preferably placed on YouTube and send the link) and set the FB group page.
https://www.facebook.com/groups/2287826718151423/?multi_permalinks=2287881224812639&notif_id=1554644577919969&notif_t=group_activity
Activities will be posted on the site http://creativityandinnovation2019.zbornicacg.com
Teachers and students will receive certificates for participation in an international project. Teachers who demonstrate the most creativity and innovation will receive diplomas in accordance with the placement. Competition is open to teachers of preschool, primary and secondary schools.

In the hope that we will work together on this innovative and creative project, we warmly welcome you.
​Join us!
For further information:
zbornicacg@gmail.com  

Jezik projekta: Jezik biraju učesnici projekta. Kreativnost i inovativnost su razumljivi na svim jezicima.
Početak projekta: 21. april 2019.
Kraj projekta: 21. maj 2019.
Autori projekta: Dušanka Vujičić i Snježana Bošković
​Udruženje inovativnih nastavnika ,,Zbornica CG'' pokrenulo je međunarodni projekat ,,Inovativnost i kreativnost''.

Današnji vid nastave zahtijeva odgovornog nastavnika koji će kod učenika podsticati kreativnost i inovativnost. Cilj ovog projekta je razvijanje timskog rada i saradničkog učenja, kritičkog mišljenja i rješavanja problema, kao i digitalne pismenosti.
Obilježavajući važne datume zadatak projektnih aktivnosti je da razvijaju vrijednosti, stavove, vještine i znanje potrebne za život u 21. vijeku.
Vaš zadatak, kao učesnika projekta, je da izaberete jedan ili više od ponuđenih dana i obilježite ih sa vašim učenicima na kreativan i inovativan način. Od slika i video snimaka sa realizovanih aktivnosti potrebno je napraviti izvještaj, poslati na email zbornicacg@gmail.com ( po mogućnosti postaviti na YouTube i poslati link) i postaviti na FB stranicu grupe.
https://www.facebook.com/groups/2287826718151423/?multi_permalinks=2287881224812639&notif_id=1554644577919969&notif_t=group_activity
Aktivnosti će biti objavljene na sajtu http://creativityandinnovation2019.zbornicacg.com
Nastavnici i učenici će dobiće sertifikate za učešće u međunarodnom projektu. Nastavnici koji pokažu najviše kreativnosti i inovativnosti dobiće diplome u skladu sa plasmanom. Pravo učešća imaju nastavnici predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

U nadi da ćemo sarađivati na ovom inovativnom i kreativnom projektu srdačno vas pozdravljamo.
Pridružite nam se!
Za sve informacije:

zbornicacg@gmail.com